"La Selva Street Food"

Disseny I aplicació de marca al flyer corporatiu.

Creació de codi qr amb accés directe a la carta.

Disseny de "Bono regal" I aplicació de la imatge corporativa a audiovisual.

Disseny de pàgina web amb accés a continguts bàsics.

Visita el lloc
https://www.casamacarrilla1966.com/ca/la-selva-street-food/


TORNA AL PORTFOLI TORNA AL PORTFOLI