La comunicació d'un esdeveniment és també el conjunt d'accions que s'hi realitzen i com aquestes emeten un mateix missatge.

Serveis de comunicació...

  • Elaboració del Pla de Comunicació.
  • Serveis integrals de Gabinet de premsa.
  • Assessoria pel que fa a la comunicació corporativa.
  • Comunicació interna i externa.


Gestió de l'esdeveniment...

  • Assessorament